Pts

1 2 3
Viktoriya Guseva 7 9 8
Iryna Hrusko 11 11 11