OMG

OMG

OMG 1-2 Bilibili Gaming 2020-07-10 09:00

OMG OMG   Bilibili Gaming Bilibili Gaming
8 8
Kills
20 20
-5 -5
Gold
-5 -5
24 Assists 50

Player statistics

Name (OMG) LevelK/D/AMinions
Chen Chen 16 3/7/1 252
Liu Shi-Yu 13 0/4/7 43
Jin Han 16 1/3/6 335
Zhi-Hao Yang 16 2/2/4 255
Tian-Yu Xie 16 2/4/6 275
Name (Bilibili Gaming) LevelK/D/AMinions
Wang Shu-Kai 16 6/1/10 329
Li Qian-Xi 14 1/1/13 33
Hwang Seong-hoon 17 1/2/8 220
Guo-Hao Zeng 15 6/3/11 198
Chun-Lan Chu 17 6/1/8 340
OMG OMG   Bilibili Gaming Bilibili Gaming
17 17
Kills
18 18
-5 -5
Gold
-5 -5
50 Assists 46

Player statistics

Name (OMG) LevelK/D/AMinions
Chen Chen 17 3/3/8 267
Liu Shi-Yu 16 3/3/13 47
Jin Han 18 2/4/13 373
Zhi-Hao Yang 16 2/5/10 180
Tian-Yu Xie 18 7/3/6 311
Name (Bilibili Gaming) LevelK/D/AMinions
Wang Shu-Kai 17 3/3/9 370
Li Qian-Xi 14 0/3/12 32
Hwang Seong-hoon 18 1/4/9 298
Guo-Hao Zeng 15 5/3/11 218
Chun-Lan Chu 17 9/4/5 300
OMG OMG   Bilibili Gaming Bilibili Gaming
14 14
Kills
23 23
-5 -5
Gold
-5 -5
25 Assists 56

Player statistics

Name (OMG) LevelK/D/AMinions
Chen Chen 15 3/5/5 200
Liu Shi-Yu 10 2/7/3 48
Jin Han 13 3/4/4 225
Zhi-Hao Yang 15 0/5/10 197
Tian-Yu Xie 15 6/2/3 232
Name (Bilibili Gaming) LevelK/D/AMinions
Wang Shu-Kai 16 6/1/11 293
Li Qian-Xi 13 0/3/16 30
Hwang Seong-hoon 14 5/7/5 171
Guo-Hao Zeng 15 5/1/14 162
Chun-Lan Chu 15 7/2/10 228

Pts

1 2 3 T 5 6 7
-8.9k 14 3 3 0 0 1
+8.9k 23 10 1 1 2 2

Events

 • Map 1 - 00:05:34 - 1st Dragon (Cloud) - OMG
 • Map 1 - 00:09:43 - 1st Rift Herald Slain - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:11:02 - 2nd Dragon (Mountain) - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:11:54 - 1st Blood - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:11:54 - 1st Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:13:32 - 2nd Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:13:49 - 1st Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:15:53 - 2nd Tower - OMG
 • Map 1 - 00:16:11 - 3rd Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:16:19 - 4th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:16:24 - Race to 5 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:16:24 - 5th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:16:31 - 3rd Dragon (Ocean) - OMG
 • Map 1 - 00:16:36 - 2nd Rift Herald Slain - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:16:42 - 3rd Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:16:45 - 4th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:19:16 - 5th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:21:59 - 4th Dragon (Ocean) - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:22:02 - 6th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:22:04 - 7th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:22:05 - 8th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:22:08 - 9th Kill - OMG
 • Map 1 - 00:22:18 - 10th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:23:06 - Race to 10 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:23:06 - 11th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:24:34 - 12th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:25:19 - 6th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:27:21 - 5th Dragon (Ocean) - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:27:59 - 7th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:28:49 - 13th Kill - OMG
 • Map 1 - 00:28:53 - 14th Kill - OMG
 • Map 1 - 00:28:55 - 15th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:29:45 - 16th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:29:48 - 1st Baron - OMG
 • Map 1 - 00:29:50 - 17th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:29:52 - 18th Kill - OMG
 • Map 1 - 00:29:53 - 19th Kill - OMG
 • Map 1 - 00:29:56 - Race to 15 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:29:56 - 20th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:29:59 - 21st Kill - OMG
 • Map 1 - 00:30:19 - 22nd Kill - OMG
 • Map 1 - 00:32:53 - 6th Dragon (Ocean) - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:32:59 - 23rd Kill - OMG
 • Map 1 - 00:36:24 - 24th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:36:35 - 25th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:36:39 - 26th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:36:50 - 8th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:36:56 - 1st Inhibitor - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:37:05 - 27th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:37:10 - 9th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:37:13 - 10th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:37:19 - Race to 20 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 1 - 00:37:19 - 28th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 1 - Winner - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:03:45 - 1st Blood - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:03:45 - 1st Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:07:14 - 2nd Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:07:39 - 1st Dragon (Mountain) - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:08:59 - 3rd Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:09:33 - 1st Rift Herald Slain - OMG
 • Map 2 - 00:09:36 - 4th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:13:00 - 2nd Dragon (Cloud) - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:13:32 - Race to 5 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:13:32 - 5th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:13:39 - 6th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:14:54 - 1st Tower - OMG
 • Map 2 - 00:15:59 - 2nd Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:16:16 - 3rd Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:16:36 - 7th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:16:37 - 8th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:16:41 - 9th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:16:45 - 10th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:16:53 - 11th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:17:02 - 12th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:17:07 - 13th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:17:43 - 2nd Rift Herald Slain - OMG
 • Map 2 - 00:18:36 - 4th Tower - OMG
 • Map 2 - 00:18:46 - Race to 10 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:18:46 - 14th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:18:48 - 15th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:19:09 - 3rd Dragon (Infernal) - OMG
 • Map 2 - 00:19:18 - 15th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:19:19 - Race to 10 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:19:19 - 16th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:19:24 - 17th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:23:46 - 5th Tower - OMG
 • Map 2 - 00:25:22 - 4th Dragon (Infernal) - OMG
 • Map 2 - 00:29:46 - 6th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:30:46 - 5th Dragon (Infernal) - OMG
 • Map 2 - 00:31:02 - 19th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:31:07 - 20th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:31:12 - 21st Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:31:19 - Race to 15 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:31:19 - 22nd Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:32:03 - 1st Baron - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:34:28 - 7th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:36:20 - 23rd Kill - OMG
 • Map 2 - 00:36:22 - 24th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:36:24 - 25th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:36:30 - 26th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:36:32 - 27th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:36:34 - 28th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 2 - 00:36:37 - 29th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:36:37 - 30th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:37:01 - 8th Tower - OMG
 • Map 2 - 00:39:17 - 2nd Baron - OMG
 • Map 2 - 00:39:26 - 31st Kill - OMG
 • Map 2 - 00:39:29 - 32nd Kill - OMG
 • Map 2 - 00:39:32 - 33rd Kill - OMG
 • Map 2 - 00:39:53 - 1st Inhibitor - OMG
 • Map 2 - 00:39:55 - 10th Tower - OMG
 • Map 2 - 00:40:03 - 34th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:40:04 - 35th Kill - OMG
 • Map 2 - 00:40:08 - 11th Tower - OMG
 • Map 2 - 00:40:09 - 12th Tower - OMG
 • Map 2 - Winner - OMG
 • Map 3 - 00:04:12 - 1st Blood - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:04:12 - 1st Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:05:54 - 2nd Kill - OMG
 • Map 3 - 00:06:16 - 3rd Kill - OMG
 • Map 3 - 00:06:42 - 4th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:06:48 - 5th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:06:52 - 1st Dragon (Mountain) - OMG
 • Map 3 - 00:06:54 - 6th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:09:00 - 1st Rift Herald Slain - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:09:48 - Race to 5 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:09:48 - 7th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:12:36 - 8th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:12:41 - 9th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:12:42 - 10th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:12:44 - 11th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:12:54 - 12th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:14:02 - 2nd Dragon (Infernal) - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:14:43 - 13th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:14:52 - 1st Tower - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:15:15 - 2nd Tower - OMG
 • Map 3 - 00:16:06 - 2nd Rift Herald Slain - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:16:09 - 3rd Tower - OMG
 • Map 3 - 00:16:27 - 4th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:17:37 - 5th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:17:42 - 14th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:17:49 - 15th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:19:34 - 3rd Dragon (Cloud) - OMG
 • Map 3 - 00:19:40 - 16th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:20:11 - 6th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:20:35 - Race to 10 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:20:35 - 17th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:20:38 - 18th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:20:48 - 19th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:20:57 - 20th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:21:01 - 21st Kill - OMG
 • Map 3 - 00:21:03 - 22nd Kill - OMG
 • Map 3 - 00:21:29 - 23rd Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:24:03 - 24th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:24:46 - 25th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:24:50 - 26th Kill - OMG
 • Map 3 - 00:24:52 - 27th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:24:54 - Race to 15 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:24:54 - 28th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:24:58 - 29th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:25:00 - 30th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:25:07 - 7th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:25:16 - 1st Inhibitor - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:25:27 - 8th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:25:28 - 31st Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:27:09 - 1st Baron - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:27:16 - 4th Dragon (Cloud) - OMG
 • Map 3 - 00:27:23 - 32nd Kill - OMG
 • Map 3 - 00:27:31 - 9th Tower - OMG
 • Map 3 - 00:27:45 - 10th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:29:15 - 11th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:29:52 - 12th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:29:54 - 33rd Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:30:03 - Race to 20 Kills - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:30:03 - 34th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:30:07 - 2nd Inhibitor - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:30:09 - 35th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:30:13 - 36th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:30:18 - 13th Tower - Bilibili Gaming
 • Map 3 - 00:30:22 - 37th Kill - Bilibili Gaming
 • Map 3 - Winner - Bilibili Gaming

Extra

 • Best of Sets: 3