Pts

1 2 3
Oleksandr Gerasimov 7 5 9
Ilya Yanishevskiy 11 11 11