SKIF Nizhny Novgorod – naised

Results

Russia Championships Women 03/07 08:00 - Agidel UFA Women v SKIF Nizhny Novgorod – naised W 0-1
Russia Championships Women 03/06 08:00 - Agidel UFA Women v SKIF Nizhny Novgorod – naised L 2-1
Russia Championships Women 03/03 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod – naised v Agidel UFA Women W 3-2
Russia Championships Women 02/24 10:00 - MSMO 7.62 Women v SKIF Nizhny Novgorod – naised W 1-5
Russia Championships Women 02/23 09:30 - MSMO 7.62 Women v SKIF Nizhny Novgorod – naised W 0-7
Russia Championships Women 02/17 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod – naised v Dünamo-Neva - naised L 2-4
Russia Championships Women 02/16 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod – naised v Dünamo-Neva - naised W 1-0
Russia Championships Women 02/13 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod – naised v Biryusa Krasnoyarsk Women W 3-2
Russia Championships Women 02/12 10:00 - SKIF Nizhny Novgorod – naised v Biryusa Krasnoyarsk Women W 2-1
Russia Championships Women 01/25 10:00 - HK Tornado Women v SKIF Nizhny Novgorod – naised W 2-3
Russia Championships Women 01/24 10:00 - HK Tornado Women v SKIF Nizhny Novgorod – naised W 2-6
Russia Championships Women 01/21 11:00 - KRS Vanke Reys Women v SKIF Nizhny Novgorod – naised L 1-0