Serhij Maksymiv Sergey Maksimiv

Results

Ukraina TT Cup 03/05 19:39 - Nazarii Haievyi v Serhij Maksymiv W 1-3
Ukraina TT Cup 03/05 19:05 - Serhij Maksymiv v Vitalii Zharskiy W 3-0
Ukraina TT Cup 03/05 17:55 - Liubomyr Sheshurak v Serhij Maksymiv L 3-2
Ukraina TT Cup 03/05 16:10 - Andrii Zeniuk v Serhij Maksymiv L 3-0
Ukraina TT Cup 03/05 14:25 - Nazarii Haievyi v Serhij Maksymiv L 3-2
Ukraina TT Cup 03/04 20:15 - Andrii Zeniuk v Sergey Maksimiv L 3-2
Ukraina TT Cup 03/04 18:30 - Andrii Zeniuk v Serhij Maksymiv L 3-0
Ukraina TT Cup 03/04 17:55 - Serhij Maksymiv v Vitalii Zharskiy W 3-1
Ukraina TT Cup 03/04 15:35 - Serhij Maksymiv v Nazarii Haievyi W 3-1
Ukraina TT Cup 03/04 13:50 - Serhij Maksymiv v Liubomyr Sheshurak L 0-3
Ukraina TT Cup 03/03 13:15 - Serhij Maksymiv v Vitalii Zharskiy L 1-3
Ukraina TT Cup 03/03 12:05 - Serhij Maksymiv v Sheshurak Liubomyr L 0-3